Başa Dön
neredeyiz
D 40

CAS numarası: 64742-48-9


Kimyasal formülü: –
Molekül ağırlığı :  143 g/mol
Fiziksel görünüş :  açık renkli ve sıvı
Yoğunluk : 0.765
Suda çözünürlük :  Çözünmez
Parlama noktası :  0,6-6 % (V)
Ambalaj şekli: 155 kg’lik varillerde, IBC, dökme
Eş anlamları: Hydrotreated Heavy Naphtha
Kullanım alanları: -

Yeniliklerden haberdar olun!